اجزای باتری

انتخاب باتری

فناوری باتری استارتر

بررسی الکتریکی در خودرو

چراغ های چشمی باتری

واژه نامه باتری

اجزای باتری SLI

بطور کلی باتری­ ها ابزار ذخیره ­ساز انرژی هستند که از صفحات، جداکننده و الکترولیت تشکیل شده­ اند. به عنوان اولین و مهّم­ترین جزء باتری، شبکه(Grid) که بصورت یک قاب ساخته شده از سرب، به عنوان آلیاژ اصلی باتری­های SLI است، امّا با افزودن آلیاژهای مختلف بسته به فنّاوری آن، یکپارچه شده است.

مادّه فعال (Active Material)  یا خمیر(Paste) جزء اساسی از باتری است که با ترکیبی از مواد شیمیایی مختلف و در شرایط ویژه به دست آمده است که انرژی باتری را از طریق واکنش شیمیایی ممکن می­سازد و روی شبکه آغشته می­شود.

جداکننده(Separator)، ماده­ای به شکل پاکت است که از مواّد پلاستیکی ساخته شده است. وظیفه جداکننده­ها جلوگیری از تماس صفحات مثبت و منفی با یکدیگر و انتقال الکترون­ها از طریق واکنش با صفحات الکترولیتی است.

بر اساس جدا کننده باتری های تجاری سرب اسید  به 5 دسته تقسیم می شوند :

  • باتري با جداکننده : PVC این نوع جداکننده ها اغلب در باتری های معمولی (Normal) با آلیاژ سرب – آنتیموان استفاده می شود
  • باتری با جداکننده سلولز – فیبر شیشه اي : این نوع از جداکننده ها هدایت الکتریکی خوبی دارند و در اغلب باتری های معمولی با آلیاژ سرب – آنتیموان استفاده می شوند .
  • باتري با جداکننده پلی اتیلن : جداکننده های پلی اتیلنی که اغلب به صورت یک پاکت اطراف شبکه هاي مبت قرار می گیرند. این جداکننده ها اگر از روش ساخت خوبی در تولید آنها استفاده شده باشد از جمله بهترین جداکننده ها از لحاظ مقاومت مکانیکی و هدایت الکتریکی خواهند بود . این نوع جداکننده ها می تواند در باتری های معمولی سیلد استفاده شود.
  • باتري با جداکننده (Mat Glass Absorptive) یا : AGMاین جداکننده ها ، بهترین نوع جداکننده ها هستند، که علاوه بر جلوگیري از اختلاط فیزیکی مستقیم الکترولیت کاتدي و آندي، به بازگشت مجدد اکسیژن آزاد شده در آند استفاده می کنند، داراي کمترین مقدار کاهش آب هستند .
  • باتري با جداکننده ژل :(Gel) در این نوع باتریها، الکترولیت به حالت ژل بوده و بین صفحات باتري (شبکه ها) قرار می گیرد. از لحاظ عملکرد، شبیه AGM میباشند .

جعبه(Case) باتری یک مادّه پلاستیکی است که درب جعبه، مجموعه صفحه(Plate Block) و الکترولیت(Electrolyte) در آن واقع شده است..

نشانگر یا چشمی(Indicator) در همه مدل­های باتری سرب-اسید مورد استفاده قرار می­گیرد و در مورد سطح کلّی الکترولیت باتری خبر می­دهد. چنانچه نشانگر در سطح سبز باشد. این رنگ بدین معنی است که باتری در شرایط حداکثر ظرفیت خود قرار دارد.

اجزاء باتری پس از مونتاژ و پس از فرآیند شارژ آماده تحویل به مشتریان می­شود. باتری­ها ذاتاً بخودی­خود و با مرور زمان تخلیه می­شوند. دلیل آن این است که یون­های سولفات موجود در الکترولیت با صفحات واکنش می­دهند و باعث واکنش در صفحاتی می­شوند که Sulphation نامگذاری می­شود.