خط مشی و مسئولیت ها

شرکت دورنا باتری به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین تولیدکنندگان باتری خودرو به منظور برآورده سازی الزامات کاربردی و الزامات ذینفعان با اتکا بر رویکرد فرآیندی و تفکر مبتنی بر ریسک خط مشی کیفیت خود را بر اساس بندهای زیر اعلام میدارد:

 

1) افزایش سهم بازار با تکیه بر تکنولوژی های روز دنیا به منظور برآورده سازی نیازهای مشتریان

 

2) افزایش مهارت پرسنل با تکیه بر مدیریت دانش به منظور افزایش سطح بهره‌وری منابع انسانی

 

3) توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه به منظور نفوذ در بازارهای جدید و ارتقا سطح رقابت پذیری در بازارهای داخلی و خارجی

 

4) افزایش سطح بهره‌وری در کلیه سطوح سازمانی و فعالیت‌ها به منظور کاهش هزینه‌ها

 

5) به روز نگه داشتن سیستم‌ها و فرآیندهای شرکت با تکیه بر فرهنگ بهبود مستمر با ایجاد بسترهای لازم جهت انجام پروژه های تغییر و تحول سازمانی

 

6) فرهنگ سازی مدیریت ریسک فرایندها، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای سازمان

 

به منظور دستیابی به اهداف فوق، کلیه پرسنل در تمام سطوح سازمانی موظف به رعایت قوانین مطرح شده در سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردهای  ISO9001:2015  می‌باشد. این خط مشی حداقل سالی یک بار مورد بازبینی و بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز بازنگری می گردد.