دورنا باتری

 
 

به عنوان یکی از پیشروهای صنعت باتری کشور و منطقه ، همواره در جهت ارتقاء محصولات خود از جنبه های کیفی و کمی کوشیده است. کوششی که هدف آن جلب رضایت مشتریان می باشد. این مجموعه با تولید انواع باتری خودرویی (35 تا 230) آمپر با برندهای دورنا ، ارس ، نوبل ، پوشیتا و ای پلاس منطبق با استانداردهای اروپایی ، نقش کلیدی در تامین باتری مورد نیاز کشور و بازارهای منطقه دارد.

دورنا باتری

 
 

به عنوان یکی از پیشروهای صنعت باتری کشور و منطقه ، همواره در جهت ارتقاء محصولات خود از جنبه های کیفی و کمی کوشیده است. کوششی که هدف آن جلب رضایت مشتریان می باشد. این مجموعه با تولید انواع باتری خودرویی (35 تا 230) آمپر با برندهای دورنا ، ارس ، نوبل ، پوشیتا و ای پلاس منطبق با استانداردهای اروپایی ، نقش کلیدی در تامین باتری مورد نیاز کشور و بازارهای منطقه دارد.

شماره تماس مسئول شعبه:

09144785494

آدرس:

تبریز سه راهی ولیعصر اول خیابابن سعدی فروشگاه دورنا باتری

شماره تماس:

04141004410

کارشناس میز فروش:

04141004101

خدمات پس از فروش:

04141004109

شماره تماس مسئول شعبه:

09189700454

آدرس:

شهرک صنعتی شماره یک بالاتر از کارخانه شیر (پاک) پارکینگ دوم

شماره تماس:

04141008710

کارشناس میز فروش:

04141004401

خدمات پس از فروش:

04141008709

شماره تماس مسئول شعبه: 09143715417

آدرس:

ارومیه جاده سرو انبار های موسوی

شماره تماس:

04141004410

کارشناس میز فروش:

04141004401

خدمات پس از فروش:

04141004409

شماره تماس مسئول شعبه :

09912705240

آدرس:

شهر ری رجایی جنوب لاین کندرود پایین تر از 13 آبان پایین تر از مجتمع خاتم الانبیا کوچه حاجیان انبار حاجیان پلاک 4

شماره تماس :

04141002110

کارشناس میز فروش:

04141002601

خدمات پس از فروش:

04141002109

شماره تماس مسئول شعبه :

09155973169

آدرس :

مشهد منطقه گردشگری سپاد،خیابان بهارستان ، انتهای بهارستان ۹ مجموعه انبارهای سپاد

شماره تماس شعبه :

04141005110

کارشناس میز فروش :

04141005101

خدمات پس از فروش :

04141005109

شماره تماس مسئول شعبه: 09912705245

آدرس: خرم آباد شهرک صنوف قاضی دفتر

فروش دورنا باتری

شماره تماس: 04141006610

کارشناس میز فروش: 04141006601

خدمات پس از فروش: 04141006609

 

شماره تماس مسئول شعبه: 09144749875

آدرس: اهواز سه راهی تپه شهرک صنعتی شماره 4

شهید سلیمانی روبه روی رستوران مک

شماره تماس: 04141006910

کارشناس میز فروش: 04141006901

خدمات پس از فروش: 04141006909

 

شماره تماس مسئول شعبه :

09144749283

آدرس :

کرمان خیابان فیروز آباد – فیروز آباد 4 روبه روی فضای سبز شرکت دورنا باتری 

شماره تماس:

03433124479

کارشناس میز فروش :

04141003401

خدمات پس از فروش :

04141003409

شماره تماس مسئول شعبه:

09143715416

آدرس:

بندرعباس -شهرک صنعتی شماره 2 -کوچه کوشا -جنب شرکت جهان گستر پلاک 110

شماره تماس:

04141007610

کارشناس میز فروش:

04141007601

خدمات پس از فروش:

04141007609

شماره تماس مسئول شعبه :

09912705237

آدرس :

شیراز ، خیابان کار ، انتهای کوچه 4 ، جنب پخش زاگراس

شماره تماس :

04141007110

کارشناس میز فروش :

09912705243

خدمات پس از فروش :

09173392410

شماره تماس مسئول شعبه: 09028176967

آدرس:

رشت ، کیلومتر 2 جاده انزلی ، بعد از فرودگاه ، روبروی تالار دیدار ، خیابان بهارستان یک ، شرکت دورنا باتری

شماره تماس:

04141001310

کارشناس میز فروش:

04141001301

خدمات پس از فروش:

04141001309

شماره تماس مسئول شعبه:

09144785494

آدرس:

تبریز سه راهی ولیعصر اول خیابان سعدی فروشگاه دورنا باتری

شماره تماس:

04141004410

کارشناس میز فروش:

04141004101

خدمات پس از فروش:

04141004109

شماره تماس مسئول شعبه :

09155973169

آدرس :

مشهد منطقه گردشگری سپاد،خیابان بهارستان ، انتهای بهارستان ۹ مجموعه انبارهای سپاد

شماره تماس شعبه :

04141005110

کارشناس میز فروش :

04141005101

خدمات پس از فروش :

04141005109

شماره تماس مسئول شعبه :

09144749283

آدرس :

کرمان خیابان فیروز آباد – فیروز آباد 4 روبه روی فضای سبز شرکت دورنا باتری 

شماره تماس:

03433124479

کارشناس میز فروش :

04141003401

خدمات پس از فروش :

04141003409

شماره تماس مسئول شعبه :

09912705237

آدرس :

شیراز ، خیابان کار ، انتهای کوچه 4 ، جنب پخش زاگراس

شماره تماس :

04141007110

کارشناس میز فروش :

09912705243

خدمات پس از فروش :

09173392410

شماره تماس مسئول شعبه :

09912705240

آدرس:

شهر ری رجایی جنوب لاین کندرود پایین تر از 13 آبان پایین تر از مجتمع خاتم الانبیا کوچه حاجیان انبار حاجیان پلاک 4

شماره تماس :

04141002110

کارشناس میز فروش:

04141002601

خدمات پس از فروش:

04141002109

شماره تماس مسئول شعبه :

09912705245

آدرس:

خرم آباد شهرک صنوف قاضی دفترفروش دورنا باتری

شماره تماس:

04141006610

کارشناس میز فروش :

04141006601

خدمات پس از فروش:

04141006609

شماره تماس مسئول شعبه:

09144749875

آدرس:

اهواز سه راهی تپه شهرک صنعتی شماره 4 شهید سلیمانی روبه روی رستوران مک

خدمات پس از فروش:

04141006110

کارشناس میز فروش:

04141006101

سرپرست میز فروش:

04141006109

شماره تماس مسئول شعبه: 09143715417

آدرس:

ارومیه جاده سرو انبار های موسوی

شماره تماس:

04141004410

کارشناس میز فروش:

04141004401

خدمات پس از فروش:

04141004409

شماره تماس مسئول شعبه: 09028176967

آدرس:

رشت ، کیلومتر 2 جاده انزلی ، بعد از فرودگاه ، روبروی تالار دیدار ، خیابان بهارستان یک ، شرکت دورنا باتری

شماره تماس:

04141001310

کارشناس میز فروش:

04141001301

خدمات پس از فروش:

04141001309

شماره تماس مسئول شعبه:

09143715416

آدرس:

بندرعباس -شهرک صنعتی شماره 2 -کوچه کوشا -جنب شرکت جهان گستر پلاک 110

شماره تماس:

04141007610

کارشناس میز فروش:

04141007601

خدمات پس از فروش:

04141007609

شماره تماس مسئول شعبه:

09189700454

آدرس:

شهرک صنعتی شماره یک بالاتر از کارخانه شیر (پاک) پارکینگ دوم

شماره تماس:

04141008710

کارشناس میز فروش:

04141004401

خدمات پس از فروش:

04141008709

شماره تماس مسئول شعبه:

09144785494

آدرس:

تبریز سه راهی ولیعصر اول خیابابن سعدی فروشگاه دورنا باتری

شماره تماس:

04141004410

کارشناس میز فروش:

04141004101

خدمات پس از فروش:

04141004109

شماره تماس مسئول شعبه:

09189700454

آدرس:

شهرک صنعتی شماره یک بالاتر از کارخانه شیر (پاک) پارکینگ دوم

شماره تماس:

04141008710

کارشناس میز فروش:

04141004401

خدمات پس از فروش:

04141008709

شماره تماس مسئول شعبه: 09143715417

آدرس:

ارومیه جاده سرو انبار های موسوی

شماره تماس:

04141004410

کارشناس میز فروش:

04141004401

خدمات پس از فروش:

04141004409

شماره تماس مسئول شعبه :

09912705240

آدرس:

شهر ری رجایی جنوب لاین کندرود پایین تر از 13 آبان پایین تر از مجتمع خاتم الانبیا کوچه حاجیان انبار حاجیان پلاک 4

شماره تماس :

04141002110

کارشناس میز فروش:

04141002601

خدمات پس از فروش:

04141002109

شماره تماس مسئول شعبه :

09155973169

آدرس :

مشهد منطقه گردشگری سپاد،خیابان بهارستان ، انتهای بهارستان ۹ مجموعه انبارهای سپاد

شماره تماس شعبه :

04141005110

کارشناس میز فروش :

04141005101

خدمات پس از فروش :

04141005109

شماره تماس مسئول شعبه: 09912705245

آدرس: خرم آباد شهرک صنوف قاضی دفتر

فروش دورنا باتری

شماره تماس: 04141006610

کارشناس میز فروش: 04141006601

خدمات پس از فروش: 04141006609

 

شماره تماس مسئول شعبه: 09144749875

آدرس: اهواز سه راهی تپه شهرک صنعتی شماره 4

شهید سلیمانی روبه روی رستوران مک

شماره تماس: 04141006910

کارشناس میز فروش: 04141006901

خدمات پس از فروش: 04141006909

 

شماره تماس مسئول شعبه :

09144749283

آدرس :

کرمان خیابان فیروز آباد – فیروز آباد 4 روبه روی فضای سبز شرکت دورنا باتری 

شماره تماس:

03433124479

کارشناس میز فروش :

04141003401

خدمات پس از فروش :

04141003409

شماره تماس مسئول شعبه:

09143715416

آدرس:

بندرعباس -شهرک صنعتی شماره 2 -کوچه کوشا -جنب شرکت جهان گستر پلاک 110

شماره تماس:

04141007610

کارشناس میز فروش:

04141007601

خدمات پس از فروش:

04141007609

شماره تماس مسئول شعبه :

09912705237

آدرس :

شیراز ، خیابان کار ، انتهای کوچه 4 ، جنب پخش زاگراس

شماره تماس :

04141007110

کارشناس میز فروش :

09912705243

خدمات پس از فروش :

09173392410

شماره تماس مسئول شعبه: 09028176967

آدرس:

رشت ، کیلومتر 2 جاده انزلی ، بعد از فرودگاه ، روبروی تالار دیدار ، خیابان بهارستان یک ، شرکت دورنا باتری

شماره تماس:

04141001310

کارشناس میز فروش:

04141001301

خدمات پس از فروش:

04141001309

آلبوم افتخارات شرکت دورنا باتری