نظر سنجی

تبلیغات

وضعیت ظاهری محصول(رنگ ,بسته بندی,ابعاد و..) را چگونه ارزیابی می کنید؟(Required)
تبلیغات شرکت تا چه حد در میزان آگاهی شما از محصول ، گارانتی و خدمات پس از فروش نقش داشته است؟(Required)
تبلیغات شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟(Required)
تا چه میزان از تبلیغات فضای مجازی (تلگرام و اینستاگرام) و سایت رضایت دارید؟(Required)

فروش

دسترسی به نمایندگان فروش شرکت را در منطقه خود چگونه ارزیابی می کنید؟(Required)
نحوه برخورد نمایندگان فروش شرکت(Required)
تنوع محصولات نسبت به سایر همکاران چگونه ارزیابی می کنید؟(Required)
قیمت محصولات شرکت را نسبت به دیگر باتری های موجود در بازار چگونه ارزیابی می کنید؟(Required)
قیمت محصولات شرکت را نسبت به کیفیت چگونه ارزیابی می کنید؟(Required)
قیمت محصولات شرکت را نسبت به کیفیت چگونه ارزیابی می کنید؟(Required)
میزان رضایت ازارسال وتحویل به موقع(Required)
میزان تمایل شما به خرید مجدد از شرکت و توصیه به دیگران به چه میزان می باشد؟(Required)
اطلاع رسانی فروشندگان در خصوص نحوه خدمات,قیمت و ... چقدر است؟(Required)

کیفیت

رضایتمندی از قدرت استارت زنی خودرو در زمان طول عمر باتری(Required)
سهولت نصب بر روی خودرو(Required)
طول عمر محصولات شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟(Required)

گارانتی

مدت زمان طول عمر باتری نسبت به زمان گارانتی ارائه شده را چگونه ارزیابی می کنید؟(Required)
مدت زمان گارانتی محصولات شرکت نسبت به رقبا را چگونه ارزیابی می کنید؟(Required)
سهولت دسترسی به مراکز خدمات شرکت را در منطقه خود چگونه ارزیابی می کنید؟(Required)
میزان رضایت شما از نحوه عملکرد و برخورد نماینده خدمات چقدر است؟(Required)
سرعت عمل در تعویض و تعیین تکلیف باتری را چگونه ارزیابی می کنید؟(Required)

رویه ضمانت نامه الکترونیک

میزان رضایت شما از هرکدام از روشهای فعالسازی سریال باتری چقدر است:
سایت شرکت(Required)
تلفن گویا:(Required)
ارسال پیامک(Required)