انواع باتری سرب - اسید

انتخاب باتری

فناوری باتری استارتر

بررسی الکتریکی در خودرو

چراغ های چشمی باتری

واژه نامه باتری

انواع باتری سرب-اسید

در شرایط موجود، باتری­ های مورد استفاده در تمام وسائل نقلیه موتوری، به عنوان باتری ­های سرب-اسید SLI نامیده می­شوند، زیرا عمده مواّد اصلی مورد استفاده در فرآیندهای تولید آن‌ها شامل سرب و اسید سولفوریک است. تمام باتری­ های مورد استفاده در وسائل نقلیه موتوری دارای اصولی منطبق بر استاندارد بین­ المللی هستند که پاسخ ما به تعریف باتری را پوشش می­دهند. با توجّه به زمینه ­های استفاده، باتری­ ها به گروه­ های باتری خودرویی یا SLI، باتری­ های ثابت (Stationary) و باتری­ های کششی (Traction) تقسیم ­بندی می ­شوند.

این نوع باتری‌ها دارای تقسیم‌بندی دیگر با توجّه به انواع فلزها مورد استفاده در کاتد و آند بصورت باتری های سرب-اسید، آهن-نیکل، نیکل-کادمیوم و نقره-روی هستند. این باتری ­ها بسته به کارآیی استفاده و عملکرد متفاوت هستند. امروزه با توجّه به توسعه فنّاوری ­های مرتبط به تولید آسان، وفور سرب مورد نیاز در طبیعت و قیمت مطلوب این عنصر، عمدتاً تولید باتری ­های سرب-اسید ترجیح داده می­شوند.

باتری­ های سرب-اسید دارای تقسیم­ بندی دیگر، براساس شرایط انجام واکنش شیمیایی هستند. عمدتاً این نوع تقسیم‌بندی دارای دو دسته، بصورت باتری­ های غرقابی (Flooded) و باتری­ های خشک(Dry) است.

یک تقسیم ­بندی دیگر از باتری­ های سرب-اسید SLI بصورت سیستم مدار باز (Open-System) و سیستم مدار بسته یا سیلد یا (Enclosed-System or Sealed) است. در اصطلاح عامیانه موجود در بازار این نوع تقسیم­ بندی را بصورت باتری ­های اسیدی و اتمی تعریف کرده ­اند