خدمات پس از فروش

دستورالعمل نحوه ارائه گارانتی

دستورالعمل حاضر در جهت بهبود کیفیت خدمات پس از فروش و رضایت مندی مشتریان محترم تهیه شده و ارائه می گردد؛ لذا ضمانت محصولات شرکت دورنا باتری  مستلزم مطالعه دقیق این دستورالعمل بوده و رعایت موارد ذکر شده در آن جهت پذیرش گارانتی ضروری می باشد. با توجه به اینکه خرابی باتری به عوامل و متغیرهای بسیار زیادی وابسته می باشد و بخشی از آن علیرغم استفاده از نیروی متخصص و تجهیزات مدرن کنترل کیفیت، متوجه نقص در تولید می باشد، لذا ضمانت باتری فقط شامل عیوب ناشی از نقص تولید بوده و در سایر موارد فاقد ضمانت است. خدمات پس از فروش شرکت دورنا باتری  این اطمینان را به شما می دهد که در صورت بروز هر گونه مشکل و نقص در محصولات خود، مسئولیت پذیر بوده و در سریع ترین زمان ممکن آماده پاسخگویی به مشتریان می باشد. امید است ما را در جهت توسعه و بهبود کیفیت خدمات پس از فروش و افزایش رضایت مندی مشتریان، از طریق انتقال پیشنهادات و انتقادات خود یاری نمایید.

کنترل مدارک

کنترل تاریخ اتمام گارانتی باتری
خدمات پس از فروش محصولات شرکت دورنا باتری به دو صورت کارت گارانتی یا سامانه فعالسازی گارانتی ارائه می شود. در صورتی که کارت گارانتی موجود باشد تاریخ اتمام گارانتی و تاریخ فروش مالک گارانتی می باشد و درصورتی که کارت گارانتی موجود نباشد بایستی استعلام از طریق سامانه گارانتی جهت تاریخ اتمام گارانتی صورت پذیرد.
• نحوه استعلام و فعالسازی گارانتی :
استعلام از طریق پیامک : ارسال سریال*1 به شماره 20004100
فعالسازی از طریق پیامک : ارسال سریال*2 به شماره 20004100
تبصره : در صورت عدم فعالسازی ، محصولات به صورت پیش فرض تا شش ماه از تاریخ تولید باتری گارانتی خواهند داشت .
1-2)در صورت ارائه خدمات پس از فروش از طریق کارت گارانتی موارد ذیل بایستی رعایت گردد :
• کارت سالم و فاقد قلم خوردگی باشد.

شماره سریال درج شده بر روی کارت با شماره سریال حک شده روی باتری مطابقت داشته باشد.
• اطلاعات ذکر شده در کارت ضمانت نامه به صورت کامل تکمیل شده باشد.
• مهر فروشگاه روی کارت گارانتی ضروری می باش

نکات مربوط به گارانتی

خدمات پس از فروش محصولات شرکت دورنا باتری به دو صورت کارت گارانتی یا سامانه فعالسازی گارانتی ارائه می شود. در صورتی که کارت گارانتی موجود باشد تاریخ اتمام گارانتی و تاریخ فروش مالک گارانتی می باشد و درصورتی که کارت گارانتی موجود نباشد بایستی استعلام از طریق سامانه گارانتی جهت تاریخ اتمام گارانتی صورت پذیرد.
• نحوه استعلام و فعالسازی گارانتی :
استعلام از طریق پیامک : ارسال سریال*1 به شماره 20004100
فعالسازی از طریق پیامک : ارسال سریال*2 به شماره 20004100
تبصره : در صورت عدم فعالسازی ، محصولات به صورت پیش فرض تا شش ماه از تاریخ تولید باتری گارانتی خواهند داشت .
1-2)در صورت ارائه خدمات پس از فروش از طریق کارت گارانتی موارد ذیل بایستی رعایت گردد :
• کارت سالم و فاقد قلم خوردگی باشد.

شماره سریال درج شده بر روی کارت با شماره سریال حک شده روی باتری مطابقت داشته باشد.
• اطلاعات ذکر شده در کارت ضمانت نامه به صورت کامل تکمیل شده باشد.
• مهر فروشگاه روی کارت گارانتی ضروری می باشد

تعویض باتری معیوب

بعد از کنترل مدارک باتری و تست فنی باتری، در صورتی که باتری شامل گارانتی باشد آن را تعویض نمایید. درصورت معیوب شدن باتری تا 6 ماه از تاریخ تولید برای باتری های دارای کارت گارانتی و6 ماه از تاریخ نصب برای باتری های فعالسازی شده در سامانه گارانتی ، باتری دوم دارای ادامه گارانتی تا تاریخ اتمام گارانتی باتری اول می باشد . ادامه گارانتی درصورت درخواست مشتری از طریق سامانه گارانتی امکان پذیر می باشد .
– سریال و یا کارت گارانتی باتری جایگزین (ارائه شده توسط مشتریان) بایستی هم قالب و بدنه باتری معیوب باشد و یا اختلاف 5آمپر برای باتری جایگزین قابل تایید می باشد .
– باتری های جایگزین برای باتری های سبک و نیمه سنگین حداقل 9 ماه ، برای باتری سنگین حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشند .

بررسی و تست فنی باتری توسط مراکز مجاز خدمات پس از فروش

3-1 )کنترل موارد عنوان شده در بند 1 و 2
3-2 )کنترل و اطمینان از سلامت سیستم برق خودرو (آفتامات، دینام)
3-5 )کنترل رنگ چشمی باتری (کنترل رنگ چشمی و عدم دستکاری شدن چشمی)
3-4 )کنترل OCV( ولتاژ مدار باز): ولتاژ اندازه گیری شده با مقادیر جدول زیر مطابقت داده شود و وضعیت شارژ باتری مشخص گردد :

با توجه به OCV ثبت شده و وضعیت شارژ باتری مطابق یکی از موارد ذیر عمل می نماییم :
• ولتاژ مدار باز باتری بین 12.9-12.5( نرمال) می باشد :
• در اینصورت از طریق دستگاه تخلیه باتری (HRD )باتری های سبک (50A-74A )را با 200A و باتری های نیمه سنگین ( 88A-115A )را با 300A و باتری های سنگین (150A-200A )را با 500A به مدت حداکثر20 ثانیه تخلیه نمایید و در صورت افت ولتاژ حین تخلیه تا 9V باتری شامل گارانتی می باشد.
تذکر : در صورت تست تخلیه مجدد بایستی مهلت زمانی 30 دقیقه ای بین هر تخلیه رعایت شود.
• ولتاژ مدار باز بین 12.50-12.00 باشد درصورت افت ولتاژ سریع حین تخلیه تا ولتاژ صفر و برگشت سریع آن به مقدار اولیه بعد از تست ، باتری شامل گارانتی می باشد و در غیر اینصورت بایستی باتری مطابق جدول شارژ شده و مجددا تست تخلیه شود.
• ولتاژ مدار باز بین 12.00-11.00 باشد باتری بایستی مطابق جدول شارژ شده و مجددا تست گردد.
• ولتاژ مدار باز بین 10.9-10.00
A .چشمی باتری سبز باشد باتری شامل گارانتی می باشد.
B .چشمی باتری مشکی باشد بایستی باتری مطابق جدول شارژ شده و مجددا تست گردد.
. ولتاژ باتری 10.00-1.00 باشد :
A .چشمی باتری مشکی به همراه تورم بدنه : باتری دشارژ عمیق شده و صفحات آن سولفاته شده است و شامل گارانتی نمی باشد.
B .چشمی باتری مشکی بدون تورم بدنه : باتری مطابق جدول شارژ شده و مجدد تست شود.
C .چشمی باتری سبز: باتری شامل گارانتی می باشد.
3-5 )شارژ باتری : باتری با جریان %10 ظرفیت ( مثال 5 آمپر برای باتری 50A )تا رسیدن به ولتاژ 16.00 ولت (حین شارژ)  شارژ گردد و حداقل 30 دقیقه بعد از شارژ باتری مجددا تست گردد.

3-6 )بررسی دینام و برق دزدی خودرو : جهت تست دینام ولتاژ خروجی دینام (دو قطب باتری ) بعد از چند ثانیه درجا کارکردن و گاز دادن به خودرو بایستی بین 14.4-13.8 ولت باشد و برای بررسی برق دزدی چند دقیقه بعد از خاموش شدن خودرو(بسته بودن سویچ و خاموش بودن دزدگیر) ولتاژ بین قطب مثبت و سرباتری مثبت بایستی 0.00 ولت باشد .
3-7 )بایستی ظرفیت باتری با برق مصرفی واقعی مورد نیاز خودرو متناسب باشد(مثال باتری 66 و 74 متناسب با خودرو پژو405 )و تجهیزات برقی اضافی وغیر استاندارد بر روی خودرو نصب نباشد.
3-8 )نشتی از فیلتر باتری درصورت مشاهده آثار نشتی روی باتری و داخل فیلتر و همچنین سالم بودن برق خودرو (دینام و آفتامات و …) حداکثر تا 6 ماه قابل تایید می باشد.
3-9  درصورت مشاهده نشتی از پرس (باتری را به مدت 15 ثانیه تا 45 درجه کج کرده قطرات نشتی از پرس درب اول مشاهده میشود) باتری شامل گارانتی میباشد .
3-10 )تایید باتری انفجاری منوط به ولتاژ مدارباز پایین تراز 13ولت و عدم مشاهده علایم شکستگی روی باتری و سالم بودن قطب ها می باشد.
3-11)علایم ظاهری شارژ بیش از حد دینام :
A )ولتاژ باتری باز شده از روی خودرو، بعد از دو ساعت در حالت مدار باز، 13 ولت و بالاتر باشد.
B )سطح الکترولیت باتری پایین آمده و چشمی باتری سفید شده باشد.
C )بدنه باتری(دراثر ریزش صفحات) متورم شده باشد .
D )چگالی اسید 1.300g/cm3 در تمام سل های باتری غیر سیلد