خرابی باتری و اقدامات مرتبط با آن

انتخاب باتری

فناوری باتری استارتر

بررسی الکتریکی در خودرو

چراغ های چشمی باتری

واژه نامه باتری

   

خرابی باتری و اقدامات مرتبط با آن

قبل از کنترل ­های انجام شده با تجهیزات تست، به شدّت لازم است که باتری را به صورت بصری بررسی کنید. برای بررسی بصری باید از یک چراغ دستی کوچک استفاده کنید. ابتدا سطح خارجی باتری را با لامپ دستی بررسی نمایید.بررسی اینکه آیا تغییر شکل دفرمه شدن یا شکستگی در جعبه، درپوش یا نواحی چسبنده وجود دارد، به شدّت ضروری است.

 

سپس، باید وضعیت پایانه ­های باتری را بررسی کنید. در صورت وجود هرگونه تغییر شکل(Deformation)، ذوب شدن ، باید پایانه ­های باتری را بررسی کنید. به خصوص ترمینال مثبت باتری باید بررسی شود. اگر باتری های سولفاته شده برای مدّت طولانی در این حالت نگه داشته شوند، در حالت سولفاته دائمی قرار می­گیرند که به آن خوردگی(Corrosion) گویند.

 

 پس از بررسی سطح خارجی باتری، ضروری است که نقاط پایین را بررسی کنید. جعبه­ها یا بدنه­های باتری گاهی ممکن است به دلیل لرزش خودرو یا شل بودن نقاط اتصال تغییر شکل دهند. قسمت پایین ممکن است شکسته باشد که با بررسی بصری قابل تشخیص نیست. الکترولیت در ناحیه شکسته از سلول آزاد می­شود. در چنین شرایطی، این باتری نمی­تواند ظرفیت مورد نظر را تأمین کند. اگر تمام بررسی‌های بصری کامل شود و همه چیز عادی باشد، باتری باید با استفاده از تجهیزات تست مورد بررسی قرار بگیرد.