عملکرد باتری

فناوری باتری استارتر

بررسی الکتریکی در خودرو

چراغ های چشمی باتری

انتخاب باتری

واژه نامه باتری

عملکرد باتری

اصول عملکردی و فرآیند در باتری ­ها شامل مراحلی است که یکدیگر را برانگیخته و تهیج به واکنش می­کنند.در باتری‌ها عمدتاً راه­ اندازی موتور، سیستم روشنایی و احتراق مدنظر است. این موضوع به نوعی با تعریف باتری یکی شده است.

 

 پس از استارت زدن موتور، برق خودرو توسط دینام تأمین می شود. در اصطلاح علمی باتری‌های نوع SLI یا باتری‌های سرب-اسید مورد استفاده در وسائل نقلیه موتوری، در راستای آزاد کردن جریان بصورت فورانی از انرژی طراحی شده‌اند که در واحد آمپر اندازه‌گیری می‌شوند و سپس به سرعت شارژ می‌شوند.

 

 این نوع باتری‌ها نه تنها موتور را روشن می­کنند، بلکه انرژی الکتریکی را به صورت شیمیایی ذخیره می­کنند و در صورت لزوم دوباره مورد استفاده قرار می­دهند و عملکردهای مشابه مختلفی دارند. علاوه بر تمام این عملکردها، باتری­ ها انرژی اضافی مورد نیاز را در زمانی که نیاز برق وسیله نقلیه بیش از تقاضای سیستم شارژ باشد، تأمین می­کنند.