نحوه اتصال کابل ها به باتری

انتخاب باتری

فناوری باتری استارتر

بررسی الکتریکی در خودرو

چراغ های چشمی باتری

واژه نامه باتری

چگونه کابل باتری را وصل کنیم؟

در واقع کابل­ های باتری باید توسط افراد مجاز و متخصص وصل شوند. با این حال، گاهی اوقات ممکن است افراد خود مجبور به انجام این کار شوند. 

ابتدایی­ ترین گام، قطعیت در مورد سازگاری باتری با خودرو است. در اینجا، چند روش برای اتصال راحت باتری به وسیله نقلیه ارائه شده است.اوّل از همه، باید باتری قدیمی خود را بردارید. پس از قرار دادن باتری جدید، مطمئن شوید که آن آن باتری دقیقاً متناسب با نیاز خودرو شما است و یا بخوبی مورد بازسازی قرار گرفته است. سپس، علائم + و – را در پایانه ­ها (Terminals) شناسایی کنید. پس از شناسایی قطب­های + و – در پایانه­های باتری واقع در انتهای کابل­ های اتصال، ابتدا کابل با علامت مثبت را وصل کنید، سپس کابل با علامت منفی وصل نمایید.

 قبل از اتصال کابل باتری، مهّم است که هر یک از اجزای خودرو که نیازمند استفاده برق است، مانند: رادیو، کولر، چراغ پارکینگ، چراغ جلو و … را خاموش کنید. پس از اتصال کابل ­ها، پایانه ­های باتری را که وصل کرده ­اید، حتماً محکم کنید. پس از سفت کردن، پایانه های باتری را با گریس چرب کنید. بنابراین، شما قادر خواهید بود کابل باتری را بدون  نیاز به مکانیک متصل کنید.

نکاتی که باید در نظر گرفته شود

هنگام اتصال کابل ­های باتری، مهّم است که مراقب باشید تا از اتصال متقاطع کابل ­ها خودداری کنید. اتصال صحیح کابل ­ها مهم ­ترین اقدام در ایجاد اتصال کابل باتری است. این امر با پیوندهای مثبت- مثبت و منفی-منفی امکان پذیر است. پس از انجام اتصال مناسب، باید ترمینال ­ها را با گریس روغن­کاری کنید تا از اکسیدایون پایانه­های باتری جلوگیری شود.