ارسال باتری معیوب به شرکت

استرداد(حمل) باتری های برگشتی به شركت دورنا باتری مستلزم هماهنگی قبلی با مسئولين خدمات پس از فروش شرکت بوده و در غیر اینصورت  مرکز خدمات پس از فروش شركت تعهدی در خصوص تحويل گرفتن باتری های برگشتی ندارند و هزينه رفت و برگشت چنين باتري هايي برعهده فرستنده می باشد.

تعویض باتری معیوب

بعد از کنترل مدارک باتری و تست فنی باتری، در صورتی که باتری شامل گارانتی باشد آن را تعویض نمایید. تکمیل مدارک ضمانت جهت گارانتی باتری کارت گارانتی جایگزین به کارت باتری معیوب ضمیمه گردد و همراه باتری معیوب به شرکت ارسال شود. ادامه گارانتی فقط یک بار و تا 6 ماه قبل از اتمام…

سولفاته شدن صفحات باتری

در صورتی که ولتاژ مدار باز باتری 8 ولت و کمتر باشد و چشمی باتری سیاه باشد، باتری دشارژ عمیق شده و صفحات آن سولفاته شده است و شامل گارانتی نمی باشد . جهت تست تخلیه باتری ،در صورت کامل بودن شارژ باتری مطابق جدول شارژ، باتری های سبک با جریان 300A تخیله شود و…

بررسی و تست فنی باتری

جهت استفاده از گارانتی بایستی باتری بر روی خودرو نصب باشد و سیستم برق خودرو به طور کامل بررسی گردد. سپس تمام موارد ذکر شده در بند 2 بررسی گردد و در صورت تایید از طریق دستگاه تست باتری ولتاژ مدار باز باتری و ظرفیت تخیله باتری بررسی گردد . بایستی ظرفیت باتری با برق…

مواردی که شامل گارانتی نمی باشد

-عدم انطباق ظرفیت باتری با برق مصرفی واقعی مورد نیاز خودرونصب تجهیزات برقی اضافی وغیر استاندارد بر روی خودرو. -دفرمه شدن و يا شكستگي درب و بدنه باتری و باز شدن درب باتری سیلد -آتش سوزی به دليل وجود نقص در سيستم برق خودرو یا حوادث ديگر -آسیب دیدگی ، خراش ، ذوب شدگی قطب…

کنترل مدارک

کارت سالم و فاقد قلم خوردگی باشد. شماره سریال درج شده بر روی کارت با شماره سریال حک شده روی باتری مطابقت داشته باشد. اطلاعات ذکر شده در کارت ضمانت نامه به صورت کامل تکمیل شده باشد. مهر فروشگاه روی کارت گارانتی ضروری می باشد.

دستورالعمل نحوه ارائه گارانتی باتری

دستورالعمل حاضر در جهت بهبود کیفیت خدمات پس از فروش و رضایت مندی مشتریان محترم تهیه شده و ارائه می گردد؛ لذا ضمانت محصولات شرکت دورنا باتری ارس مستلزم مطالعه دقیق این دستورالعمل بوده و رعایت موارد ذکر شده در آن جهت پذیرش گارانتی ضروری می باشد. با توجه به اینکه خرابی باتری به عوامل…